SAWDIS Share Buttons

SAWDIS Share Buttons:

09 December 2011

Ontwikkeling kan baat by Mosselbaai ontsoutingsaanleg


Foto: Raadslid Jim van der Merwe skink van die ontsoute seewater in sy glas.

MOSSELBAAI NUUS - Suid-Afrika se grootste ontsoutingsaanleg is amptelik in gebruik geneem. Die opening van Mosselbaai se seewaterontsoutingsaanleg deur mnr Gerrit van Rensburg, Wes-Kaapse Minister van Landbou en Landelike Ontwikkeling, in Voorbaai op Vrydag, 2 Desember, is 'n geleentheid wat met vreugde onthou sal word.

Die aanleg is genoodsaak nadat die Mosselbaai distrik tot onlangs gebuk gegaan het onder die ergste droogte in 132 jaar. Boukoste aan die aanleg het ongeveer R200 miljoen beloop. Die Staat het R92 miljoen tot die projek bygedra, terwyl PetroSA 'n verdere R80 miljoen van die projek se koste gedra het.

Mosselbaai het tydens die droogte dringend 'n aanleg benodig wat 15 megaliter seewater per dag kon ontsout. Die Mosselbaai aanleg is gevolglik tien maal groter as Suid-Afrika se eerste seewater ontsoutingsaanleg wat in 2010 in Sedgefield in gebruik geneem is. Tans is dit Suid-Afrika se grootste seewater ontsoutingsaanleg.

Die aanleg strek 400 meter die see in, het 401 dae geneem om te voltooi en gedurende die konstruksiefase van die projek was 347 nuwe werksgeleenthede geskep.

Mosselbaai se Munisipale bestuurder, Dr Michele Gratz, het in haar toespraak gesê die gebruik van die aanleg word bepaal deur die watervlakke van Mosselbaai-distrik se damme.

Hoewel Mosselbaai se droogte nou gebreek is, het Mosselbaai se Uitvoerende Burgemeester, Raadsdame Marie Ferreira, gesê die langtermyn voordeel van die ontsoutingsaanleg Mosselbaai in 'n gunstige posisie laat. "Danksy die projek bevind Mosselbaai hom nou in 'n gunstiger posisie om soortgelyke droogtes in die toekoms te kan hanteer, en het die dorp weer eens genoeg water vir verdere ekonomiese ontwikkeling."

Ferreira het bygevoeg dat indien die konstruksie van die aanleg nie plaasgevind het terwyl die dorp ‘n rampgebied verklaar was nie, sou dieselfde ruim bydrae nie van Tesourie beskikbaar gestel gewees het nie. Dit sou die finansiële las op die Mosselbaaise belastingbetalers en diensteverbruikers heelwat swaarder maak.

Die opening het vir groot opwinding gesorg. Gaste is die geleentheid gebied om van die ontsoute seewater te proe, en 'n begeleide toer deur die aanleg te onderneem.

Hartlike dank is uitgespreek teenoor alle rolspelers wat die projek suksesvol deurgesien het. Mnr Wessie van der Westhuizen, Burgemeester van die Eden Distriksmunisipaliteit, het gesê die projek dui daarop dat, met die nodige samewerking enige struikelblokke oorkom kan word. Mosselbaai kan inderdaad trots wees!

ARTIKEL EN FOTO: MARISA FOCKEMA

- Mosselbaai Advertiser