SAWDIS Share Buttons

SAWDIS Share Buttons:

05 December 2011

Klimaathof in die vooruitsig

André le Roux

DURBAN. – ’n Internasionale klimaathof, soortgelyk aan die Internasionale Strafhof in Den Haag, word in die vooruitsig gestel.

’n Vroeë konsep van wat teen Vrydag aan die afvaardigings voorgehou sal word as COP17 se Durban-mandaat, lui die instelling en magte van die klimaathof moet op volgende jaar se COP-beraad in Katar vir goedkeuring deur die Verenigde Nasies (VN) se 194 lidlande voorgelê word.

Geen verdere besonderhede is bekend nie, maar dié hof sal in beginsel die taak hê om die “regte van Moeder Aarde te beskerm” en toesien dat die “intrinsieke wette van die natuur eerbiedig word”.

In die proses moet daar ’n “ewewig verseker word tussen die mensdom en die natuur”.

Die hof se mandaat moet ook die reg van lande en mense om te oorleef deur oordeelkundige ekonomiese ontwikkeling, insluit .

Die konsep maak verder voorsiening vir die beskerming van ontwikkelende lande.

Ontwikkelde lande word verbied om eensydig enige strafmaatreëls of beperkings teen ontwikkelende lande in te stel wat verband hou met handel van goedere en dienste wat nie aan alle klimaatsvereistes van die ryk lande voldoen nie.

Die betrokke klousule is duidelik gemik teen die Europese Unie (EU) wat dreig om eensydige stappe te doen om sy lug- en seeruim teen verdere besoedeling deur vliegtuie en skepe te beskerm.

In die ontwerpdokument word ook erkenning aan ontwikkelende lande gegee om werk vir hul bevolkings te skep.

Spesifieke verwysings word gemaak na die skep van “ordentlike werk” – ’n frase wat oënskynlik ontleen word aan die ANC en Cosatu se mees onlangse party- en beleidsdokumente. Die insluiting van hierdie en ander terminologie is ’n aanduiding van die invloed van Suid-Afrika se rol as voorsitter van COP17.

Groot nadruk word in die konsep-mandaat gelê op die noodsaak om impakstudies te doen van die potensiële gevolge van die instelling van groen tegnologie en gepaardgaande maatreëls.

Die volhoubaarheid van die voordele van “groen tegnologie” moet ook deel uitmaak van enige impakstudie voordat dit aangewend word.

Voorsiening word verder gemaak daarvoor dat patentreg op groen tegnologie nie ’n voorvereiste word vir lande se benutting daarvan nie.

In dié stadium word net eerste ministers en presidente die week in Durban verwag.

- Volksblad