SAWDIS Share Buttons

SAWDIS Share Buttons:

28 October 2011

Natuurrampe kan gemonitor word


Die nuwe Suid-Kaapse radarweerstasie op Gouritsmond. Foto: Sakkie Greyling van Eden-rampbestuur

EDEN DISTRIK NUUS - Na jare se kerm en smeek word daar nou uiteindelik net buite Mosselbaai ‘n radartoring vir die Suid-Kaap deur die Suid Afrikaanse Weerburo opgerig.

Die hoof van rampbestuur in Eden, Gerhard Otto sê hy is verheug oor die radarstasie wat by Gouritsmond teen ‘n koste van meer as R15 miljoen opgerig word. "Die koordinate is 34°13'10.12" en S 21°46'58.81"E en sal help met datavaslegging wat onder andere gebruik word vir weervoorspellings, vroeë waarsku-wings en datavaslegging ten einde weermodellering te verbeter."

Volgens Otto is die naaste stasies aan ons op die oomblik in Kaapstad en PE radarstasies met ’n effektiewe reikafstand van so 150km tot 250 km. "Dit laat ons hier in die middel aangewese op weermodellering, wat nie op ’real time data’ gebaseer is nie. Na November behoort ons 100% akkurate voorspellings te sien wat sal kan aandui daar word ‘n donderstorm Noord van Riversdal binne die volgende 15 minute verwag of ‘n wolkbreuk word op George verwag.

Die radar is vir my ‘n baie positiewe stap in die uitbou van ons streek se weerstandigheid teen natuurrampe."
Hoewel die radar ook donderstormaktiwiteite in die Klein-Karoo vallei sal kan monitor is die dekking nie optimaal nie en funksioneer die radar op sy beste Suid van die Outeniquaberge langs die kus. Sover dit Oudtshoorn en omstreke aangaan, sal ons onsself klaarblyklik moet regmaak vir nog ‘n bietjie kerm en kou om ‘n radarstasie vir die Sentraal-Karoo te bekom.

ARTIKEL: ILSE SCHOONRAAD, OUDTSHOORN COURANT-REDAKTEUR